Hoeveel kost een rekruteringscampagne?

Er bestaat geen standaardtarief voor een rekruteringscampagne via Job Point. Een voorstel van Job Point vertrekt altijd vanuit de vacature zelf, het functiegebied en de regio. Job Point gaat op basis hiervan een voorstel uitwerken met een aantal geschikte jobboards. We kunnen hiervoor terugvallen op eigen statistieken, de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves van de verschillende jobkanalen. Voor een basiscampagne, afhankelijk van de functie, mag u op een startbudget rekenen van ongeveer € 850.

Hoe lang loopt een rekruteringscampagne?

Een campagne via Job Point heeft een looptijd van 4 tot 8 weken, afhankelijk van het jobkanaal. Voor sociale media start dit vanaf 1 week.

Hoe maken we van uw campagne een succes?

Onze werkwijze vertrekt altijd vanuit uw vacature. Job Point zal eerst nagaan of deze voldoet aan enkele belangrijke criteria: een relevante inhoud, volledigheid en schrijfwijze. Daarna gaan we de vacatureteksten optimaliseren voor de zoekmachines, door het toevoegen van sterke zoekwoorden. Nadat we het werk uit uw handen nemen voor de publicatie op jobsites, zorgen we voor een strakke opvolging. Uw Job Point contactpersoon zorgt voor regelmatige opvolgingsgesprekken om, samen met u, de instroom op de vacature te evalueren. Met uw feedback gaan we aan de slag om eventueel bij te sturen.

Wat zijn de beste jobsites?

Er bestaat niet zoiets als 'de beste jobsite'. Elk kanaal heeft zijn eigen sterktes en potentieel bereik. Bezoekersstromen zijn o.a. onderhevig aan regio, beroepsniche, sector, eigen netwerk, profielendatabase, ... Daarom zal een bepaalde mediamix beter werken voor de ene vacature dan voor de andere. Die oefening maakt Job Point altijd voorafgaand aan uw campagne, zodat we u het juiste advies kunnen geven.

Wat is een social media campagne?

Een social media campagne is niet hetzelfde als het posten van een standaard bericht op een sociaal medium als Facebook, zoals u dat ongetwijfeld wel kent. Social media adverteren of social media recruitment is het verspreiden én monitoren van een betaalde advertentie naar de juiste doelgroep en regio. Voorzien van een banner of uw logo wordt de jobadvertentie door Job Point gepubliceerd op Facebook (en evt. Instagram) of LinkedIn. De betrokkenheid, bereik en aantal clicks (gem. 100 op Facebook) worden hierbij stevig in de gaten gehouden. Loopt de campagne wat trager, dan voegt Job Point (voor u kostenloos) extra budget toe en/of optimaliseren we de ingestelde doelgroep.

Hoe ziet een video voor rekrutering eruit?

Een rekruteringsvideo of video job advertentie is een korte presentatie van uw vacature (gem. 75 sec.), opgenomen bij u op de werkvloer. A.d.h.v. een weldoordacht scenario gaan 1 t.e.m. 4 personen van uw bedrijf de vacature kort toelichten en aanprijzen, afgewisseld met enkele sfeershots van uw service- of productieruimte. De video wordt, na uw finale goedkeuring, door Job Point gepromoot op sociale media naar de juiste doelgroep. De auteursrechten zijn nadien 100% van uw bedrijf, waardoor u er via uw eigen communicatiekanalen nog verder mee aan de slag kan gaan!

Hoeveel sollicitaties mag ik verwachten?

De conversies van een rekruteringscampagne zijn vooraf onmogelijk te bepalen. De exacte uitkomst verschilt uiteraard per campagne en is eveneens gebonden aan diverse factoren: type functie, regio, timing, ... Maar een realistisch streefdoel kan wel vooropgesteld worden. In Vlaanderen zijn er vandaag gemiddeld 4 werkzoekenden per vacature (VDAB data 08/2018). Voor 99% van onze klanten zorgen wij voor een gemiddeld aantal sollicitaties dat veel hoger ligt. Aansluitend hierbij wordt door Job Point ook de kwaliteit van de sollicitaties onderzocht. Loopt een campagne wat minder? Dan sturen we bij, verlengen of compenseren we de campagne met een extra "boost".

Waar komen de sollicitaties terecht?

Sollicitaties komen altijd bij u terecht. Dit kan op twee manieren gebeuren: rechtstreeks in uw mailbox (of die van uw HR-collega) of omgeleid naar een sollicitatiepagina op uw website.

Kan ik de vacature tijdens de campagne nog wijzigen?

Als een aanpassing aan de vacature zich opdringt of versterkend kan werken, kan deze via sommige jobkanalen - en indien tijdig aangevraagd - doorgevoerd worden. Andere jobsites laten wijzigingen dan weer niet toe. Het is niet mogelijk om een functie helemaal om te wisselen door een nieuwe of zeer afwijkende functie. Voor de zoekresultaten is het aan te raden om veranderingen zoveel mogelijk te beperken. Een sluitende analyse van het gezochte profiel dient daarom vooraf te gebeuren, uiteraard ondersteund met ons advies.